Doubravka®

Doubravka® směřuje k - uspokojení potřeb osob postižených civilizačními chorobami, - zlepšování zdravotních a sociálních podmínek seniorů, zdravotně a sociálně znevýhodněných, - obohacení a naplnění jejich života prostřednictvím volnočasových aktivit.